Всички снимки от етноси ( 93 )

Търново, турци с волска каруца, 1907 г.

 1900-1910, Велико Търново, впрегатен, етнография, етноси, турци 

Банатски българки в характерни носии, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, етноси 

Албанец, продавач на сироп, София, началото на ХХ век

 1910-1920, София, албанци, етнография, етноси, занаяти, търговия, улична търговия