1930-1940, етнография, етноси

Банатски българки в характерни носии, 30-те години на ХХ век