1910-1920, София, албанци, етнография, етноси, занаяти, търговия, улична търговия

Албанец, продавач на сироп, София, началото на ХХ век