Всички снимки от Ковачевица ( 4 )

Ковачевица, бутафорна джамия, строена за снимките на филма “Време разделно”, 1987 г.

 1980-1990, Ковачевица, киноизкуство, култура и изкуство 

Погребение на дете, надписана: “Смъртта на сестриното ми момиче, което вечно къса сърцето на майка си и на баща си и на всички родители, Стилиянка Лазарова от село Ковачевица…”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Ковачевица, бит, погребения, събития 

Членовете и настоятелството на читалище “Светлина” в село Ковачевица, 1914 г.

 1910-1920, Ковачевица, образование 

Сватба в село Ковачевица, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Ковачевица, бит, сватби, семейство