1910-1920, Ковачевица, образование

Членовете и настоятелството на читалище "Светлина" в село Ковачевица, 1914 г.