1980-1990, Ковачевица, киноизкуство, култура и изкуство

Ковачевица, бутафорна джамия, строена за снимките на филма "Време разделно", 1987 г.