1910-1920, Първа световна война (1914-1918), бежанци, събития

Бежанци се завръщат на сръбска територия след края на бойните действия с българската войска, 1917-1918 г.