1910-1920, Балкански войни (1912-1913), бежанци, етнография, неизвестни, турци

Бежанци, вероятно от смесени турско-български села, напуснати заради военни действия, вероятно 1912 или 1913 г., неизвестно къде