1930-1940, София, партии, политика, събития

Делегати от конгреса на управляващата Национал-либерална партия пред Народното събрание, София 1933 г.