1930-1940, София, интериор, партии, политика, събития

Политическото събрание на Демократическия сговор, състояло се в Градското казино в София (днес на мястото е Градската галерия), присъстващите слушат речта на лидера на движението проф. Александър Цанков, април 1933 г.