1910-1920, 23-ти пехотен Шипченски полк, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Войници от 23-ти пехотен Шипченски полк по време на отдих след битката, 1916г.