Всички снимки от архитектура ( 983 )

Пловдив, каскадите в парка на Бунарджика и водните огледала, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, северната фасада на Джумая джамия, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, храмове 

Пловдив, сградата на Основно училище “Отец Паисий” в Стария град, началото на ХХ век

 1910-1920, Пловдив, архитектура, образование 

Пловдив, поглед от Сахат тепе към Бунарджика и Джендем тепе, със сградите в подножието, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Пловдив, архитектура, паметници, паркове 

Кюстендил, градската градина, около 1900 г.

 1900-1910, Кюстендил, паркове 

Кюстендил, минералните бани, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Кюстендил, архитектура 

Русе, откриване на паметника на Свободата - 1909г.

 1900-1910, Русе, откривания, паметници, събития 

Търново, съборната църква “Св. Богородица”, строена от Колю Фичето, разрушена по време на земетресението на 1 юни 1913 г., 1909 г.

 1900-1910, Велико Търново, архитектура, храмове 

Габрово, Влаевото кафене, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Габрово, архитектура, кафенета, търговия 

Габрово, театър-читалище “Априлов-Палаузов” (сега Драматичен театър), 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Габрово, архитектура, театър