1960-1970, Габрово, архитектура, кафенета, търговия

Габрово, Влаевото кафене, 60-те години на ХХ век