Всички снимки от Борисовата градина ( 67 )

София, откриването на “Пеещите фонтани” в езерото Ариана в Парка на свободата (Борисовата градина), 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Борисовата градина, София, архитектура, откривания, паркове, събития 

Пожарникари на парад в Борисовата градина, в средата на бял кон - легендарният командир Юрий Захарчук, София 1933 г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, пожарникари, професии 

Имена:

София, Борисовата градина (Парк на свободата) - фонтанът в езерцето с лилиите, 1950г.

 1950-1960, Борисовата градина, София, архитектура, паркове 

София, шадраванът в езерото с лилиите, Борисовата градина, 1935 г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, архитектура, паркове 

София, Борисовата градина, мостчето към острова на езерото Ариана, 1935г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, паркове 

София, Борисовата градина, почерпка с цигара, 1935г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове 

София, на езерото Ариана в Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове, семейство 

София, обсерваторията в Борисовата градина, 1934г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, паркове 

София, беседка в Борисовата градина, 1935г.

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове 

София, Борисовата градина, чешмата с мечката, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Борисовата градина, София, архитектура, паркове