Всички снимки от Борисовата градина ( 67 )

Портрет на млада дама до чешмата с “мечето и деветте пингвина” в Борисовата градина, 1943г.

 1940-1950, Борисовата градина, София, архитектура, бит, мода, паркове 

София, млади мъже с велосипед на мостчето към ресторант “Ариана” на острова в Борисовата градина - тогава “Парк на Свободата”,1959г.

 1950-1960, Борисовата градина, София, бит, кръчми 

София, лятната къпалня “Мария Луиза” в Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит 

София, снимка от въздуха: Борисовата градина, “Езерото с лилиите”, долу - “Цариградско шосе”, 1928г.

 1920-1930, Борисовата градина, София, от въздуха 

Обсерваторията на Софийския университет в Борисовата градина, края на XIX век

 1800-1900, Борисовата градина, София, архитектура, образование 

Есен в Борисовата градина (тогава Парк на свободата), 1965г.

 1960-1970, Борисовата градина, София, паркове 

Откриване на първото национално жамборе (събор) на скаутите, проведено в Борисовата градина; присъстват министрите: Александър Цанков (почетен председател на скаутската организация), ген. Иван Русев, Петър Тодоров, ген. Иван Вълков, зап. ген. Владимир Вазов, полк. Константинов, кметът на София Георги Маджаров, неговият заместник Иван Дечев, и др., 31 август 1925г.

 1920-1930, Борисовата градина, София, бойскаути, военни, събития 

Имена: , , , , , ,

На по бира в кръчмата на острова в езерото “Ариана”, Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, кръчми 

София, двама млади господа в беседка в Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, паркове 

Двама млади господа в беседка, Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит, мода