1920-1930, Борисовата градина, София, от въздуха

София, снимка от въздуха: Борисовата градина, "Езерото с лилиите", долу - "Цариградско шосе", 1928г.