Всички снимки от медици ( 111 )

Лекарки с награди от войната

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), медици, професии 

Медицински сестри и ранени войници, 1918г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици 

Студенти по медицина на упражнение по анатомия, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, висше, медици, образование 

Български войници, лекуващи се в Берлин, 1917г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици 

Военно-полева линейка

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), военни, медици 

Български военен лекар и санитар се грижат за ранен френски военнопленник

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), ТОП, военни, медици, събития 

Айтос, аутопсия на бик пред учениците от Медицинското училище, 1926 г.

 1920-1930, Айтос, висше, медици, образование 

Медицински корпус, химическа защита

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици 

Медицински корпус

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици 

Български санитарни части заминават за фронта

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, медици