Всички снимки от медици ( 111 )

Транспортиране на убити и ранени войници

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, медици