1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, военни, медици

Български санитарни части заминават за фронта