1910-1920, Първа световна война (1914-1918), ТОП, военни, медици, събития

Български военен лекар и санитар се грижат за ранен френски военнопленник