Всички снимки от гранични ( 14 )

На излет край гръцката граница, среща с български и гръцки войник - гранична стража, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, гранични, чужди военни 

Войскова единица със своя командир - граничари, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, гранични 

Вероятно пост на гранични войски, началото на ХХ век

 1910-1920, военни, гранични 

Български и турски гранични постове на мост над река Струма (границата минава по средата на реката), 1912 г.

 1910-1920, военни, гранични