1930-1940, военни, гранични

Войскова единица със своя командир - граничари, 30-те години на ХХ век