Всички снимки от печатари ( 3 )

Словослагател в печатница, 50-те години на XX век

 1950-1960, изчезнали професии, лица, печатари 

Печатницата на Христо Г. Данов, Пловдив, 1905 г.

 1900-1910, Пловдив, литература, печатари, професии 

Работници в печатница, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, печатари, професии