Всички снимки от занаяти ( 37 )

Коминочистач със своето оборудване, началото на ХХ век

 1910-1920, занаяти 

Майстор - поправка на всякакви чадъри, началото на ХХ век

 1910-1920, занаяти, услуги 

Майстор сарач и деца чираци в сарашка работилница - изработване на седла, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, занаяти, търговия 

Охрид, майстор на цървули (опинчар) пред работилницата си, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, занаяти 

София, продавач на сирене от Шоплука, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, бит, етнография, занаяти, търговия 

Гроздобер в Евксиноград, 1893 г.

 1800-1900, Евксиноград, етнография, земеделие, лозарство 

Гроздобер, момиче в носия позира с кошница грозде, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие, лозарство 

Бозаджия пред Офицерския клуб в София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, етнография, занаяти, търговия, улична търговия 

Майстор канапчия, краят на XIX век (снимката е копирана от стъклена плака с размер 14 Х 19 см)

 1800-1900, етнография, занаяти 

Село Крумово (Варненско), гроздобер, 1935 г.

 1930-1940, Крумово (варненско), етнография, земеделие, лозарство