1920-1930, София, бит, етнография, занаяти, търговия