Всички снимки от полиция ( 24 )

Полицейските кучета, взети от Виенския полицейски завод, с техните треньори под началството на Йордан Петров Шварц - Архангелов ден, София, 1925г.

 1920-1930, София, военни, полиция, професионални, събития 

Български офицери и полицаи, Охрид, месец май 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Охрид, военни, полиция 

Група стражари от Княжество България, 1885 г.

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, полиция 

Полицай или жандармерист със своя кон, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, полиция