1920-1930, София, военни, полиция, професионални, събития

Полицейските кучета, взети от Виенския полицейски завод, с техните треньори под началството на Йордан Петров Шварц - Архангелов ден, София, 1925г.