1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, полиция