1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Българска войскова част пред телени заграждения