Всички снимки от комити ( 93 )

Четата на Михаил Чаков (най-вляво) от Велес, 2-ят на 1-ви ред от дясно на ляво е Кръстьо Лазаров, известен като легендарния Кумановски войвода

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити, личности 

Имена: ,

Четата на войводата Васил Аджаларски (седнал отпред, в средата) с управителите на град Скопие, около 1908 г.

 1900-1910, Скопие, комити 

Имена:

Четата на Васил Чекаларов - костурските войводи, седнали - Чекаларов (ляво) и Пандо Кляшев, а над тях офицерът от българската армия Иван Попов

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена: , ,

Четата на Георги Въндев (отпред в средата) от Струмица

 1910-1920, комити 

Имена:

Четата на Атанас Кършаков с главата на своя войвода. Първи отляво - Търпо Георгиев, 4 юли 1907 г.

 1900-1910, атентати, комити, събития 

Имена: ,

Дейци на ВМОРО приготвят бомби, началото на ХХ век

 1900-1910, комити 

Четата на Бончо Василев. Отляво надясно, I-ви ред: 2.Георги Певчев, 3.Христо Кондев, 4.Атанас Пиров, 5.Бончо Василев, 6.Тодор Прилепски, 8.Георги Наумов; II-ри ред: 1.Георги Иванов (фелдшер), 3.Гаки Сидеров, 4.Тодор от Прилеп, 7.Киряк от Черешница; III-ти ред, прави: 1.Яни Лошиот, 6.Тома Георгиев; най-отзад горе е селският куриер на четата, 1905 г.

 1900-1910, комити 

Имена: , , , , , , , , ,

Четата на Апостол войвода (в средата), втори отдясно - Въндо Гьошев, трети отляво - Стоян Хаджиев, около 1910 г.

 1910-1920, етнография, комити, панорами 

Имена: , ,

Войводите на съвещание - седнали от ляво надясно: Панайот Байчев, Питу Гули, Коста Мазнейков, Христо Чернопеев, Андрей Христов, Тодор Христов. Прави от ляво на дясно - Никола Жеков, Константин Кондов, Сотир Атанасов, Тимо Ангелов, Никола Дечев, и куриерът Кольо Сарафчето, Осоговския балкан, март 1903 г.

 1900-1910, комити 

Имена: , , , , , , , , , , ,

Чета на ВМОРО от Костурско, 1903 г.

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити