Всички снимки от Кюстендил ( 44 )

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Партизанският отряд на Славчо Трънски навлиза в Кюстендил, 9 септември 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Втора световна война (1939-1945), Кюстендил, посрещания, събития 

Кюстендил, минералната баня (”Чифте баня”), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Кюстендил 

Кюстендил, Прошековата бирария, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Кюстендил, кръчми, търговия