1930-1940, Кюстендил

Кюстендил, минералната баня (