2000-2010, София, архитектура

Остатъците от бирената фабрика на братя Прошек, София 2005 г.