2000-2010, София, архитектура

София, Прошековата фабрика (преименувана през 1947 г. на