Всички снимки от София ( 1597 )

София, болница “Червен кръст” - на мястото, където сега се намира болница “Пирогов”

 1910-1920, София, архитектура 

София, Народната библиотека (вляво, сега не съществува) и Земеделска банка (сега Централно управление на БДЖ) на ул. “Раковски”, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, банки, търговия 

София, Българска Народна банка (старата сграда) на улица “Александър I”, около 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, банки, търговия 

София, Духовната семинария в началото на ХХ век

 1910-1920, София, архитектура, храмове 

София, Държавната печатница (сега Национална галерия за чуждестранно изкуство), в дъното вляво - паметникът на Васил Левски, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура 

София, читалище “Славянска беседа” на “Раковска”, в дъното - Военният клуб, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура 

София, Народният театър, вляво - Военното министерство, 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура, театър 

София, Министерство на Войната, вляво улица “Дякон Игнатий” и Двореца в дъното, около 1910 г.

 1910-1920, София, архитектура 

София, разширяването на “Цариградско шосе”, бивш бул. “Ленин”, при хотел “Плиска”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура, пътища, строителство 

София, разширяването на “Цариградско шосе”, бивш бул. “Ленин”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура, пътища, строителство