Всички снимки от София ( 1597 )

София, улица “Търговска”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, пресечката на булевард “Дондуков” и улица “Търговска”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, архитектура, бомбардировки, събития 

София, улица “Търговска” - ъгълът с бул. “Дондуков”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Леге” и булевард “Дондуков”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Леге”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, булевард “Дондуков” и улица “Търговска”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Леге” - поглед от бул. “Дондуков”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София след бомбардировките, булевард “Дондуков”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, булевард “Дондуков”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития 

София, улица “Триадица”, ъгъла с улица “Сердика”, 1944 г.

 1940-1950, Колекция Лавренов, София, бомбардировки, събития