1900-1910, класика, музика

Близнаците Панчо и Любен Владигерови с дядо си Леон Пастернак, Берлин, 1912-13 г.

Имена: , ,