Всички снимки на Armand Fallières ( 1 )

Цар Фердинанд и френският президент Арман Фалиер (Armand Fallières) на лов, по време на посещението на царя във Франция, юни 1910 г.

 1910-1920, личности, лов, политика, посещения, събития 

Имена: ,