Всички снимки на Петър Софрониев ( 2 )

Поручик Петър Софрониев от Лейбгвардейския конен полк и неговата съпруга, месец август 1905 г.

 1900-1910, военни, гвардия, семейство 

Имена:

Поручик Петър Софрониев от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк в парадна униформа, 1906г.

 1900-1910, военни, гвардия, лица 

Имена: