Всички снимки на Петър Габровски ( 2 )

Д-р Петър Габровски, министър на вътрешните работи, вносител на “Закона за защита на нацията” пред Народния съд, декември 1944г.

 1940-1950, София, личности, политика, правосъдие, събития 

Имена:

Посещение на вътрешния министър Петър Габровски в Скопие, началото на 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Скопие, политика, посещения, правителство, събития 

Имена: