1940-1950, Скопие, политика, посещения, правителство, събития

Посещение на вътрешния министър Петър Габровски в Скопие, началото на 40-те години на ХХ век

Имена: