Всички снимки на Панчо Владигеров ( 2 )

Големият композитор Панчо Владигеров в работен момент у дома си в София, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, София, класика, личности, музика 

Имена:

Близнаците Панчо и Любен Владигерови с дядо си Леон Пастернак, Берлин, 1912-13 г.

 1900-1910, класика, музика 

Имена: , ,