1950-1960, София, класика, личности, музика

Големият композитор Панчо Владигеров в работен момент у дома си в София, 50-те години на ХХ век

Имена: