Всички снимки на Владимир Аврамов ( 2 )

Реч на Владимир Аврамов, министър на железниците, пощите и телеграфите в правителството на Георги Кьосеиванов, пред локомотив при въвеждането в експлоатация на теснолинейния участък Якоруда – Белица, 30 юли 1939 г. Сред присъстващите висши служители на железниците е Борис Колчев - главен директор на БДЖ (втори от дясно, с по-светлата униформа)

 1930-1940, железници, професионални, събития 

Имена: ,

Съдебен състав на Върховния касационен съд и главният прокурор на ВКС Владимир Аврамов (прав, ляво), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, професии, юристи 

Имена: