1930-1940, професии, юристи

Съдебен състав на Върховния касационен съд и главният прокурор на ВКС Владимир Аврамов (прав, ляво), 30-те години на ХХ век

Имена: