Резултати от търсенето:

Намерени са 3 снимки от търсенето на: народния съд

Георги Петров, главен обвинител в процесите на Народния съд (1944-1945), декември 1944г.

 1940-1950, София, личности, политика, правосъдие, събития 

Имена:

Д-р Петър Габровски, министър на вътрешните работи, вносител на “Закона за защита на нацията” пред Народния съд, декември 1944г.

 1940-1950, София, личности, политика, правосъдие, събития 

Имена:

Бившият министър-председател и регент на България проф. Богдан Филов пред І-ви състав на “Народния съд”, 11 януари 1945 г.

 1940-1950, София, личности, политика, правителство, правосъдие, събития 

Имена: