1930-1940, етнография, занаяти

Майстори на каруци - дърводелци, 30-те години на ХХ век