1930-1940, етнография, животновъдство

Подковаване на вол, Самоковско, 30-те години на ХХ век