1930-1940, впрегатен, етнография

Селяни от Софийско, 30-те години на ХХ век