1930-1940, Перущица, етнография, етноси, земеделие, турци, тютюн

Перущица, български турци, над тях - съхнещи тютюневи нанизи, 30-те години на ХХ век